Instituto de investigacion
  • es
  • en


Tag: AFE INNOVENT

Polibenestar promou la primera xarxa europea d’innovació per a entorns amigables amb les persones majors

L’Institut d’Investigació Polibenestar de la Universitat de València, juntament amb el coordinador del projecte AGE Platform Europe, ha posat en marxa la xarxa temàtica AFE-INNOVNET (Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the …