Instituto de investigacion
  • es
  • en


Noticias

Polibenestar promou la primera xarxa europea d’innovació per a entorns amigables amb les persones majors

L’Institut d’Investigació Polibenestar de la Universitat de València, juntament amb el coordinador del projecte AGE Platform Europe, ha posat en marxa la xarxa temàtica AFE-INNOVNET (Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the European Union) en innovació per a entorns amigables amb les persones majors. Aquest projecte incideix en qüestions de transport, accessibilitat, seguretat, estacionament, habitatges, participació, inclusió social, comunicació i serveis de salut, entre altres. El grup de direcció que lidera el projecte ha celebrat a Brussel·les una reunió en la qual, junt amb AGE Platform Europe i Polibenestar, han participat entitats rellevants
en la promoció d’entorns amigables amb les persones majors com CEMR (Council of European Municipalities and Regions), TNO (Dutch Research Centre), PAU Education i Louth County Council.

El consorci està format per 28 socis de 16 països europeus i inclou 12 ciutats i 5 regions. El projecte, que s’executarà en estreta relació amb l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut, incideix en qüestions de transport, accessibilitat en habitatges i vies públiques, seguretat, ús de jardins, regulació semafòrica, transports col·lectius, taxis, estacionament, equipament dels habitatges, participació, inclusió social, tracte preferent en comerços, comunicació i serveis de salut, entre altres. La xarxa temàtica pretén promocionar la creació d’entorns amigables amb les persones majors com a mètode eficaç per a respondre als canvis demogràfics, de manera que s’afavoreix la vida saludable, independent i autònoma dels ciutadans al llarg de la seua vellesa.

La xarxa ofereix una estructura europea que reuneix autoritats locals i regionals, i altres parts interessades, per a donar suport a l’expansió d’iniciatives en entorns amigables amb l’edat. Així mateix, la xarxa jugarà un paper important en el suport a l’objectiu de l’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing que tracta d’incrementar en dos anys de vida saludable l’esperança de vida dels ciutadans europeus i en el qual Polibenestar també participa activament liderant un dels grups d’acció en entorns amigables per a l’edat. Un dels primers objectius de la xarxa AFE-INNOVNET és mobilitzar un gran nombre d’autoritats regionals i locals i altres parts interessades –indústria, centres d’investigació, universitats, organitzacions– perquè es connecten, es beneficien mútuament de les seues experiències i treballen conjuntament en la promoció d’iniciatives en entorns amigables per a l’edat a Europa. La xarxa també desenvoluparà metodologies per a ajudar les entitats locals i regionals a avaluar l’impacte socioeconòmic de les iniciatives dutes a terme en la construcció d’entorns amigabl

amb l’edat i dels beneficis d’involucrar a les persones majors en la producció de solucions amigables amb l’edat. Així mateix, està previst posar en marxa un repositori de bones pràctiques en solucions innovadores per a entorns amigables amb l’edat que siguen replicables i amb evidències socioeconòmiques.

I finalment, la xarxa llançarà un pacte europeu sobre el canvi demogràfic per a crear el marc polític i tècnic necessari que una a les autoritats locals i regionals i a altres parts interessades en una estructura formal i a llarg termini a tota Europa, usant el model del Pacte d’Alcaldes existent en energia sostenible. Polibenestar és un Institut Públic d’Investigació pertanyent a la Universitat de València, dirigit per Jordi Garcés, catedràtic Príncep d’Astúries a la Universitat de Georgetown, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assessorament tècnic i formació en el camp de les polítiques socials. Amb aquest projecte, Polibenestar persegueix la seua missió de millorar el benestar i la qualitat de vida de la societat, en aquest cas, de les persones majors. Durant els dos anys de durada del projecte Polibenestar participarà activament en les activitats del projecte i liderarà el paquet de treball que oferirà a les autoritats regionals i locals un instrument per a l’avaluació d’iniciatives en entorns amigables per a l’edat des d’una perspectiva socioeconòmica.

Aquest projecte està finançat sota el programa de suport a les TIC (ICT PSP) de la Unió Europea.